Neexistuje neřešitelná situace, vždy záleží na úhlu pohledu. Neřešitelnou se obvykle jeví lidem, kteří se nacházejí uvnitř problému nebo v jeho bezprostřední blízkosti a jsou nutně emocionálně zainteresováni na výsledku. Nezaujatý přístup k problému je klíčovým předpokladem pro nalezení optimálního řešení.

Hodnoty společnosti

Každá situace má celou řadu možných řešení. Pro výběr toho nejlepšího je důležité zvážit všechna. Spolu s vámi budeme hledat a nacházet zejména ta, která dříve nemusela být zřejmá nebo dostupná.

Během spolupráce s námi můžete očekávat:

Profesionální přístup v každém okamžiku

A to nejen k problému a zakázce, ale především k vám. Vaše spokojenost je hlavním smyslem každé naší činnosti.

Kompetentní služby

Nabídka našich služeb v oblasti konfliktní komunikace je ve svém komplexním přístupu, rozsahu a především odborné úrovni jedinečná v celé ČR. Všichni pracovníci společnosti jsou zkušení odborníci. Součástí našich týmů jsou specialisté na komunikaci a vyjednávání, akreditovaní lektoři a mediátoři, kteří jsou držitelé českých a mezinárodních certifikátů s více než dvanáctiletou praxí v oboru. V případě potřeby spolupracujeme s auditory, daňovými poradci, soudními znalci a advokátními kancelářemi.

Individuální přístup

Každá situace je jiná. Každý klient je pro nás jediný a jedinečný. Věříme, že také díky tomuto důsledně uplatňovanému principu se nám daří nalézat neotřelá a jedinečná řešení.

Absolutní diskrétnost

Důvěra klienta je pro nás velmi důležitá, a to nejen v profesionální, ale také v osobní rovině. Velmi dobře si uvědomujeme, že náš vztah s klientem na této důvěře doslova stojí. Bez absolutní diskrétnosti ze strany každého pracovníka Conflict Managementu by naše práce byla nemyslitelná.

Výsledky naší práce v podobě bezpečných řešení

Řešení, která jsou dlouhodobá a v každém okamžiku plně pod kontrolou klienta a v souladu s jeho zájmy.

Chcete-li, abychom se ihned začali zabývat vaší situací, neváhejte kontaktovat naši nepřetržitou telefonní službu na čísle 775 232 276.

© 2004 Conflict Management s.r.o., Design by PROLOG.