Konflikt nikdy nepočká. Má svůj vlastní život, strukturu a poměrně dobře předpověditelný vývoj. Není-li řešen včas a dostatečně, dochází obvykle k prudkým a těžko předvídatelným změnám v systému.

Služby a kompetence

Základní snahou společnosti Conflict Management s.r.o. je poskytovat klientům vysoce kompetentní služby v celé oblasti konfliktní komunikace. Od vytvoření systému předcházení a včasného rozpoznání vznikajícího konfliktu až po řízení konfliktu již probíhajícího, včetně vzdělávacích projektů na míru.

Nabídka služeb obsahuje:

Poradenství v oblasti firemní komunikace

analýza firemní komunikace, identifikace ohnisek potencionálních konfliktů uvnitř i vně firmy a návrhy opatření na jejich odstranění

Vyjednávání

vedení jednání za klienta nebo příprava jednotlivců a firemního týmu před konkrétním vyjednáváním

Facilitace

vedení vícestranných jednání, firemních porad a shromáždění

Mediace

efektivní řešení konfliktních situací ve vnějším i vnitřním prostředí firmy

Vzdělávání

osobní rozvoj jednotlivců, týmů a pracovních skupin

S ohledem na konkrétní situaci, současné i dlouhodobé potřeby a budoucí zájmy vaší firmy pro vás sestavíme komplexní řešení na míru. V případech, kdy aktuální stav nesnese odklad a žádá si okamžité aktivní řešení, využijte naší nepřetržitou telefonickou službu. Nejpozději do čtyř hodin od vašeho zavolání již můžete osobně hovořit s naším konzultantem, který spolu s vámi najde bezpečné řešení.

Chcete-li, abychom se ihned začali zabývat vaší situací, neváhejte kontaktovat naši nepřetržitou telefonní službu na čísle 775 232 276.

© 2004 Conflict Management s.r.o., Design by PROLOG.