Stálá výměna informací je podmínkou jakékoli skupinové činnosti. Nedostatky, chyby a poruchy v komunikaci jsou prvotní příčinou konfliktů ve více než 60% případů. Pouze necelých 40% konfliktů je primárně způsobeno rozdílnými zájmy. (J. Plamínek –Synergický management)

Firemní komunikace

Na každou společnost pohlížíme jako na živý organismus. Naším cílem je ve firmách vytvářet podobně fungující komunikační systém, jaký je vytvořen v každém živém organismu. Velkou pozornost věnujeme zejména cestě a metodám vyhodnocování zpětné vazby od jednotlivých součástí systému.

Tím, že vaše ruka klikla na příslušný odkaz, jste se dostal na tuto stránku. Ruka udělala přesně to, co jí nařídil mozek. Chování ruky je samozřejmé a vaše pokyny bude vykonávat neustále. V těle je komunikační systém již vytvořen a většinou funguje bez problémů. V případě, kdy hrozí nějaká konfliktní situace, objeví se varovné signály, jejichž intenzita se stupňuje.

Představte si například, že na kliknutí myši bude potřeba vyvinout větší sílu, než kterou ruka vládne. Mozek to ve chvíli zadání příkazu ještě neví. Tuto informaci dostane až ve formě zpětné vazby od ruky. Logické by bylo tuto informaci přijmout, správně vyhodnotit a hledat jinou cestu. Pokud se tak nestane, mozek pravděpodobně nařídí ruce tlačit tak dlouho, dokud se nevyčerpá nebo nezlomí.

Nic podobného rozhodně nepřejeme vám ani vaší firmě. Součástí naší nabídky je:

Analýza současného stavu firemní komunikace

Cílem je identifikovat slabé a silné stránky v systému firemní komunikace, formulovat případné problémové okruhy a ohniska s konfliktním potenciálem uvnitř i vně firmy. V neposlední řadě analýza odhalí již probíhající skryté konflikty.

Hodnocení současné situace

Součástí hodnocení je zejména srovnání současného stavu firemní komunikace se stavem žádoucím, určení rizik a případných důsledků při propuknutí konfliktů zjištěných v předchozí analýze.

Návrh řešení

Podrobný plán na odstranění slabých míst v komunikaci firmy. Součástí je také plán na vytvoření systémových opatření, která slouží k preventivnímu zjišťování a včasnému odhalování vznikajících konfliktních situací.

Zavedení řešení do realizace

Postupná implementace změn do systému řízení firmy a podpora při vlastní realizaci.

Vyhodnocení

Vyhodnocení výsledků realizace a ukončení projektu nebo jeho etapy.

Chcete-li, abychom se ihned začali zabývat vaší situací, neváhejte kontaktovat naši nepřetržitou telefonní službu na čísle 775 232 276.

© 2004 Conflict Management s.r.o., Design by PROLOG.