Nechť vladař nikdy nezvedá vojsko v zlobě. Vojevůdce nechť se nevrhá do bitvy v zuřivosti. Vyrážej jen a jen kvůli výhodě. Bez jisté výhody zůstaň stát. (Mistr Sun – O válečném umění)

Vyjednávání

Přímé vyjednávání je nejefektivnější způsob řešení konfliktní situace. Strany mají v celém průběhu kontrolu nad procesem i výsledkem jednání. Nedostatečná příprava na jednání, emocionální zainteresovanost vyjednavače a jeho odborné schopnosti jsou největšími překážkami na cestě k dosažení dohody.

Nabízíme vám komplexní služby od fáze přípravy a plánování až po vlastní realizaci procesu jednání. Využít můžete některou z následujících variant spolupráce:

Připravíme váš tým na konkrétní vyjednávání.

Vytvoříme zázemí pro váš vyjednávací tým. Společně a s ohledem na protistranu vybereme nejvhodnější přístup a strategii, vypracujeme možné varianty postupu a nejlepší alternativy řešení. Nezaujatý náhled na situaci a jednání vašeho týmu „nanečisto“ proti zkušeným vyjednavačům – to jsou největší přednosti této formy spolupráce.

Můžeme být součástí vašeho vyjednávacího týmu.

Tato varianta zahrnuje komplexní přípravu týmu a zároveň přítomnost jednoho až dvou našich vyjednavačů při vlastním vedení jednání. Během vyjednávání poskytují okamžitou podporu týmu, kontrolují efektivitu procesu a eliminují případné nekorektní chování protistrany.

Můžeme za vás vyjednávat.

Náš tým vede vyjednávání v rámci společně vytvořeného plánu a v předem domluveném rozsahu. Bývá efektivní, je-li součástí týmu váš zástupce, který má kompetence přijímat rozhodnutí.

Nejvhodnější variantu spolupráce můžete s ohledem na vaší konkrétní situaci konzultovat prostřednictvím nepřetržité telefonní služby na čísle 775 232 276.

© 2004 Conflict Management s.r.o., Design by PROLOG.