Facilitace znamená usnadňování komunikace ve skupině. Facilitátor plně zodpovídá za proces jednání, nikoli za řešení. Jeho hlavním úkolem je umožnit účastníkům vzájemnou efektivní komunikaci ve skupině a vytvářet jim prostor pro nalézání optimálních řešení.

Facilitace

Facilitace je účinná metoda, jak vést a zvládat i velmi složitá skupinová nebo vícestranná jednání. Účastníci se mohou plně soustředit na věcnou podstatu problému. Za vlastní proces jednání je plně odpovědný facilitátor, který dohlíží zejména na dynamiku a efektivitu jednání, srozumitelnost pro všechny účastníky a reálnost výsledného řešení.

Základní podmínkou pro funkčnost facilitace je naprostá nestrannost facilitátora. Jestliže je facilitátor zástupcem některé ze zúčastněných stran nebo názorových proudů, bývá během jednání takřka nemožné vyhnout se pokusům o zpochybnění jeho nestrannosti, a tím diskreditaci celého jednání a jeho výsledků.

Využitím naší nabídky získáte služby zkušených nezávislých facilitátorů, kteří vám během porady nebo skupinového jednání umožní soustředit pozornost, energii a čas na řešení pouze věcných stránek problému, a tím také efektivně nalézat jejich řešení.

Nabízíme vám využití facilitace:

V rámci vnitřní komunikace vaší firmy nebo společnosti.

Zejména při organizaci pravidelných i mimořádných porad a vícestranných jednání. Součástí našich služeb je nejen vlastní facilitace jednání, ale i příprava plánu porady. Výsledkem facilitované firemní porady je kromě vlastního naplnění stanovených cílů porady dále:

Při komunikaci vaší firmy s vnějším prostředím.

Skupinová jednání s institucemi státní a obecní správy, se zájmovými skupinami, obchodními partnery atd. Velkou předností facilitace v těchto případech, kromě výše uvedených výstupů, jsou nástroje na usměrnění případných problémových účastníků jednání a odhalování jejich skutečných zájmů.

Jakékoli bližší informace o možnostech facilitace a jejího použití v rámci efektivní komunikace vaší firmy můžete získat také prostřednictvím naší nepřetržité služby na telefonním čísle 775 232 276.

© 2004 Conflict Management s.r.o., Design by PROLOG.