Mediace je vyjednávání za pomoci nestranného prostředníka – mediátora. Strany mají plnou kontrolu nad výsledkem a přijatým řešením. Úloha mediátora spočívá ve zprostředkování tohoto řešení. Mediátor nesoudí, nehodnotí jednotlivé strany a především nerozhoduje. Během celého procesu dohlíží na to, aby jednání bylo vedeno efektivně, pomáhá stranám vzájemně spolupracovat a nacházet možnosti, které dříve nemusely být zřejmé nebo dostupné.

Mediace

Mediace je především příležitost jak efektivně řešit i zdánlivě neřešitelné a velmi složité konfliktní situace. Důležitou roli hraje i v rovině předcházení těmto situacím.

Nabízíme vám mediaci nejen jako nástroj k prevenci a řešení konfliktních situací, ale také její implementaci do systému řízení a využití v komunikaci firmy s obchodními partnery, veřejností a vlastními zaměstnanci. Součástí naší nabídky jsou služby špičkových mediátorů a lektorů mediace s prokazatelně největšími zkušenostmi a nejdelší praxí v oboru, držitelů českých a mezinárodních certifikátů.

Strany obvykle volí mediaci především v těchto případech:

Výsledek je příliš důležitý na to, aby o něm rozhodoval soud nebo arbitráž,

a strany by v podstatě neměly možnost konečný výsledek ovlivnit. Strany si uvědomují, že o situaci mají samy nejlepší přehled a cítí se kompetentní také samy najít řešení a rozhodnout. Dalším významným důvodem pro volbu mediace je její menší časová a obvykle i finanční náročnost oproti soudnímu řízení.

Strany nestojí o publicitu a medializaci vzniklé situace.

Zejména během soudního řízení v podstatě nelze negativní publicitě zabránit a na její neutralizaci je následně nutné vynakládat nemalé finanční prostředky. Mediace naproti tomu představuje velmi diskrétní způsob jak situaci řešit. Často také hraje důležitou a pozitivní úlohu v PR aktivitách a celkové firemní kultuře.

Strany si uvědomují, že stojí před složitým a mnohovrstvým vyjednáváním.

Tím, že za vlastní proces vyjednávání je plně odpovědný mediátor, se strany mohou soustředit výhradně na věcnou stránku jednání. Mediátor celou situaci přehledně strukturuje a zajišťuje, aby všechny stránky problému byly pečlivě objasněny, projednány a řešeny.

Stranám záleží na kvalitě nebo pokračování vzájemného vztahu.

Jestliže spolu strany v budoucnu chtějí nebo jsou okolnostmi nuceny dále spolupracovat, je nezbytné řešit jakoukoli spornou situaci oboustranně přijatelnou dohodou. Otázka vzájemného vztahu stran v konfliktní situaci je v mediačním procesu součástí řešeného problému, a tím také velkou předností mediace před ostatními alternativními cestami řešení.

Klasické vyjednávání se z nejrůznějších důvodů dostalo do slepé uličky.

Strany mají například potíže se vzájemnou komunikací nebo se jim nedaří se přejít z roviny postojů do roviny zájmů. Velmi častou příčinnou krachu jednání bývá také vysoká emoční zainteresovanost vyjednavačů na výsledku, případně naprosto rozdílné pohledy na základní otázky.

Uvedli jsme pouze nejčastější případy, kdy je výhodné přistoupit k mediaci. Prostřednictvím naší nepřetržité služby na telefonním čísle 775 232 276 si můžete ověřit, zda je mediace cestou k řešení také vaší konkrétní situace.

© 2004 Conflict Management s.r.o., Design by PROLOG.