Schopnost učit se je důležitým předpokladem pro úspěšné přežití každého organismu. Vzhledem k tomu, že člověk si zapamatuje pouze 10% z toho, co čte a až 90% z toho, co dělá, představuje učení formou interaktivního semináře v motivované skupině velmi efektivní způsob získávání informací a praktických dovedností.

Služby v oblasti vzdělávání

Veškeré vzdělávací projekty připravujeme vždy s ohledem na specifické potřeby a individuální požadavky klientů.

Po zjištění stávající úrovně znalostí a určení vzdělávacích cílů náš odborný garant spolu s vámi sestaví optimální program celého projektu s využitím těchto základních tématických okruhů:

Velký důraz klademe na kvalitu získaných znalostí a jejich převedení do praktických dovedností. Vlastní výuka proto probíhá formou interaktivních seminářů a pod vedením zkušených lektorů.

© 2004 Conflict Management s.r.o., Design by PROLOG.