Služby v oblasti vzdělávání

Veškeré vzdělávací projekty připravujeme vždy s ohledem na specifické potřeby a individuální požadavky klientů.

Po zjištění stávající úrovně znalostí a určení vzdělávacích cílů náš odborný garant spolu s vámi sestaví optimální program celého projektu s využitím těchto základních tématických okruhů:

Velký důraz klademe na kvalitu získaných znalostí a jejich převedení do praktických dovedností. Vlastní výuka proto probíhá formou interaktivních seminářů a pod vedením zkušených lektorů.

<<< Návrat

Conflict Management - www.conflict.cz